Vi tilbyder forskellige former for opgaver

Opmåling af anormaliteter i et givent område. Evt. ved udlægning af nye søkabler, eller nyanlæg i have mm.

Video dokumentation og kontrol af udløbsledninger mm. hvor alt bliver video dokumenteret

Hjælp til indtrækning/udlægning af søkabler

Alt i eftersyn i havne og ved beddinger. spunspæle, snorer, kæder mm.

Vi har stor erfaring i Marine arkæologiske undersøgelser og dokumentation.

Af alt under vandet. Selv de mindste opgaver fra skrue inspektion, til bundinspektion af større færger mm.

Eftersøgning af forsvundne personer i og under vandet

Bjergning, eftersøgning samt div. opgaver for forsikringselskaber