Forhistorie for fundet

Forarbejdet til projekt ”Printz Friderich” startede i 2008 da Flemming Sørensen og Gert Juhl og senere også Kim Schmidt & Anders Schmidt fra VragScan* gruppen, begyndte at interessere sig for netop dette forlis. Der var ingen officielle kilder hvorfra der kunne hentes noget fornuftigt materiale.  Der måtte begyndes fra bunden.

Rigsarkivet er blevet benyttet og der blev affotograferet ca. 1.500 håndskrevne dokumenter der nu skulle transskriberes. Samtidig blev der, når tid og vejr tillod det, foretaget fysiske eftersøgninger fra både udstyret side scanner og magnetometer, desværre uden at finde vraget.

Det endelige gennembrud kom da Jens Frio Schou Hansen, som i mellemtiden var blevet indlemmet i VragScan gruppen, fandt det afgørende spor på vragets placering.

Et dokument skrevet på Læsø i 1781 Af Kaptajnløjtnant Andreas Petersen Stibolt, som var blevet beordret til at blive tilbage på Læsø i hele perioden 1781 for at forestå med de praktiske ting ved bjergning af materiel fra vraget, fremgik det af et dokument sendt til Admiralitetet en pejling som senere skulle vise sig at være meget nøjagtig.

Nu kunne den sidste del af eftersøgningen begynde og en ihærdig årelang eftersøgning af netop Kim Schmidt Undervandsgruppen Aps, blev nu belønnet med fundet af vraget af Printz Friderich

*VragScan gruppen er Danmarks største database med forlis i danske farvande. Den bliver hele tiden udbygget af gruppens medlemmer